ТЕЛЕФОН:  0886 44 55 65

Добре дошли на страницата на Геодезия и кадастър ЕООД

Фирма "Геодезия и кадастър" ЕООД е основана през 2003 г. През годините тя постепенно се утвърждава като водеща сред геодезическите фирми, не само заради голямото разнообразие от геодезически услуги, които предлага, но и заради отговорността, с която се отнася към всеки проект.

"Геодезия и кадастър" ЕООД има богат опит в сферата на геодезията – кадастър, регулация, земеразделяне, трасиране, изследване на деформации, проектиране, анализи, проучвания, създаване на цифрови модели, база данни и други. Гордее се с високо квалифицирания си екип и богат технически опит. Екипът от професионалисти разполага със солидни познания и умения, благодарение на които Вашият проект ще бъде в ръцете на сигурен и надежден партньор.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

ПРЕЦИЗНОСТ

КОРЕКТНОСТ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

БЪРЗИНА

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

Изготвяне на екзекутивна документация

Геодезическо заснемане

Трасиране на имотни граници

Трасиране на сгради

повече

Изработване на самостоятелни обекти в сграда

Изменение на кадастрална карта

Делби и обединяване на поземлени имоти

повече

Изработване на проекти за вертикално планиране

Трасировъчни планове

Нивелетни проекти

повече

Изработване на Подробни Устройствени Планове (ПР)

повече

"ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР" ЕООД извършва следните геодезически услуги

НАШИ ОБЕКТИ

Зелена и достъпна градска среда - гр.Силистра

Изграждане част от водоснабдителна и канализационна мрежа в гр.Силистра и РПСОВ

Поддържане на КВС за общините Слистра, Алфатар, Ситово, Кайнарджа, Дулово

Регулациоони планове на с.Ситово, с.Искра, с.Нова Попина, с.Любен, с.Босна

Планове по параграф 4 от ЗСПЗЗ в гр.Силистра и гр.Тутракан

НАШЕТО РЪКОВОДНО МОТО

"Нашата работа е представянето на нашите възможности"

Волфганг фон Гьоте

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

КОНТАКТИ